Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Wczoraj – 28 lutego br. - rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Projekt ustawy o spółdzielniach rolników ma na celu wzmocnienie pozycji rolników, a przygotowane przez rząd rozwiązania w sposób kompleksowy będą regulować zasady funkcjonowania spółdzielni.
 
Spółdzielnie będzie mogło założyć co najmniej 10 rolników i tylko rolnicy będą mogli wchodzić w skład rady nadzorczej.
 
Jednakże spółdzielnie rolników mają być dobrowolnym zrzeszeniem.
 
Proponowany system zachęt oparty został na zwolnieniach podatkowych.
 
Powstałe spółdzielnie będą mogły prowadzić działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryzacji produktów wyprodukowanych przez swoich członków.
 
Będą mogły również zajmować się sprzedażą i przetwarzaniem produktów, a także obrotem przetworzonych produktów.
 
Jednakże ze względu na formę pomocy publicznej, projekt ustawy o spółdzielniach rolników wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1