Porozumienie w sektorze cukru

19 kwietnia br. zostało podpisane Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru, które określa zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.


Stronami porozumienia są: Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych i Związek Producentów Cukru w Polsce.
 
Wg ministra rolnictwa i rozwoju wsi podpisane porozumienie jest szczególnie ważne  w kontekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od  kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych, a porozumienie może w efekcie stabilizować rynek cukru.
 
Resort rolnictwa będzie monitorował sytuację, a  ewentualne problemy zgłaszał do KE w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań.
 
Od 1 października 2017 r. produkcja cukru nie będzie już objęta kwotowaniem.
Ponadto nie będzie również obowiązywała minimalna cena skupu buraków cukrowych.
 
W systemie bezkwotowym utrzymanie konkurencyjności krajowego sektora cukrowniczego, w tym uprawy buraków cukrowych, będzie zależało także od właściwej współpracy między plantatorami buraków cukrowych, a producentami cukru.
 
Stąd wypracowanie ram długofalowej współpracy ma na celu również stabilizację finansową plantatorów buraków cukrowych i dlatego istotne jest podpisane Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego między Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego a Związkiem Producentów Cukru w Polsce. 

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1