Pieniądze na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.


Premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.
 
O pieniądze mogą się ubiegać osoby, które m.in. mają nie więcej niż 40 lat i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
W przypadku braku takich kwalifikacji należy je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Ponadto osoby chcące ubiegać się o wsparcie muszą posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
  • chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej),

  • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

  • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

 
Wśród wymogów są:
1/ utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkość ekonomiczna (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro;
 
2/ powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.
Maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów.
Przy czym przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).
 
Wnioski o pomoc można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
 
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w 2 ratach:
I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
 
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie, a co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.
 
Dokumenty do pobrania:

Oceń wpis
średnia ocena: 0.0 ilość głosów: 0