O zmianach w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

27 kwietnia br. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Do najistotniejszych zmian, jakie 27 kwietnia br. wprowadziła Komisja Europejska należą:
 
DZIAŁANIE M03
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
PODDZIAŁANIE 3.1
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, typie operacji − Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości.
 
Zmiana dotyczy wydłużenia okresu pomocy  z 3 do 5 lat, w trakcie którego uczestnicy poszczególnych systemów jakości, będą mogli ubiegać się o refundację kosztów ponoszonych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości.
 
 
DZIAŁANIE M04
Inwestycje w środki trwałe
PODZIAŁANIE 4.2
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w typie operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
 
Zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej wysokości pomocy w ramach poddziałania z 3 000 000 zł do 10 000 000 zł dla jednego beneficjenta.
 
 
DZIAŁANIE M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
PODDZIAŁANIE 10.2
Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie w Pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. 
 
Zmiana polega na zwiększeniu stawki dla koni z dotychczas obowiązującej 1500 zł/szt. dla wszystkich ras na stawkę 1900 zł/szt. dla koni małopolskich i wielkopolskich oraz 1700 zł/szt. dla koni pozostałych ras objętych wsparciem.
 
 
DZIAŁANIE M11 Rolnictwo ekologiczne.
 
Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości objęcia wsparciem w ramach działania również nowo nasadzonych ekologicznych upraw sadowniczych.
 
 
Aktualną wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajdziecie tutaj:

Oceń wpis
średnia ocena: 18.0 ilość głosów: 2