Nowe zasady przy zakupie paliwa

Od dziś zaczyna obowiązywać ustawa, która wprowadza ograniczenia w zakupie paliwa rolniczego na potrzeby gospodarstw rolnych.


Ustawa, która wprowadza ograniczenia w zakupie paliwa rolniczego na potrzeby gospodarstw rolnych to ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 roku), która stanowi część tzw. Pakietu Transportowego.
 
I tak, wg nowych przepisów, przewóz paliwa rolniczego ON jednorazowo w ilości powyżej 500 litrów (+/- 10%) podlegać będzie monitoringowi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).
 
W sytuacji, kiedy rolnik będzie chciał zakupić ON od hurtowników z usługą dostawy do gospodarstwa, obowiązek zgłoszenia transakcji spoczywać będzie na sprzedawcy.
 
Po zgłoszeniu dostawca otrzyma od KAS numer referencyjny przypisany do konkretnej dostawy.
 
Numer ten następnie udostępni przewoźnikowi, który przed rozpoczęciem transportu wprowadzi swoje dane do systemu, a po dostarczeniu paliwa przekaże go rolnikowi.
 
Rolnik najpóźniej w następnym dniu roboczym zobowiązany jest zgłosić odbiór paliwa na platformie.
 
Gdy rolnik sam będzie przewoził zakupione paliwo, zobowiązany będzie najpierw zgłosić jego przewóz do KAS i uzyskać numer referencyjny.
 
Dopiero po okazaniu tego numeru sprzedawca będzie mógł sprzedać paliwo.
 
Po przywiezieniu paliwa do gospodarstwa rolnik jest jeszcze zobowiązany zgłosić ten fakt do systemu (najpóźniej w następnym dniu roboczym).
 
Nieprzestrzeganie tych zasad zagrożone będzie karami finansowymi od 10 do 20 tys. zł. Możliwe jest także czasowe zajęcie pojazdu.
 
Kontrole w trakcie przewozu paliwa będą mogli przeprowadzać np. służby porządkowe i celne, liczyć się trzeba także z możliwością kontroli w trybie postępowania podatkowego lub celno – skarbowego, która może być wykonana w ciągu 5 lat.

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1