Normy produktów wędzonych znów pod lupą

Komisja Europejska, w I połowie 2017 r., zamierza przeprowadzić ponowną ocenę dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń substancjami smolistymi w wyrobach wędzarniczych. Stąd w najbliższym czasie KE wystąpi do państw członkowskich o przekazanie danych dotyczących praktyk wędzarniczych w tym zakresie.


W 2014 roku przepisy KE obniżyły dopuszczalne normy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach spożywczych, pozostawiając jednak możliwość tradycyjnego wędzenia w przypadku produktów wpisanych na listę wyrobów regionalnych, pod warunkiem że ich sprzedaż ograniczy się tylko do rynku krajowego.
 
I tak, KE obniżyła, z 5 do 2 mikrogramów na kilogram wędliny, dopuszczalną ilości benzopirenu – węglowodoru aromatycznego, który powstaje w wyniku spalania drewna i osadza się w mięsie.
A jako alternatywę dla tradycyjnego wędzenia KE zaleca metodę polegającą na zanurzaniu mięsa w preparacie wędzarniczym, zawierającym ekstrakt z naturalnego dymu, z którego substancje smoliste zostają odfiltrowane.
 
W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. (w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) (Dz. U. poz. 1845)), do 31 sierpnia 2017 r. możliwa jest produkcja i wprowadzanie na rynek produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie, które zostały zgłoszone do powiatowego lekarza weterynarii i odpowiednio oznakowane.
 
Ministerstwo rolnictwa przygotowuje projekt zmiany tego rozporządzenia w zakresie terminu jego obowiązywania.
 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo rolnictwa w I połowie 2017 r. eksperci z państw członkowskich omówią i ocenią zebrane informacje na forum Komitetu Ekspertów ds. Zanieczyszczeń Przemysłowych i Środowiskowych. W efekcie zostaną podjęte decyzje co do utrzymania odstępstwa dla produktów wędzonych tradycyjnie.
 

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1