Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników

17 marca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Wnioski o udzielenie pomocy można składać od 18 marca do 7 kwietnia br.


Pomoc dostosowawcza będzie udzielana:
1/ dla producentów mleka
  • refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;

 
2/ dla producentów świń
refundacja kosztów zakupu loszek i knurów hodowlanych;
 
3/ dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE)
refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;
 
4/ dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF (obszary wymienione w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1367 lub decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1406) – rekompensata finansowa z tytułu niższych cen sprzedaży świń.
 
 
Stawki pomocy wynoszą:
1/ refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja,
 
2/ refundacja do zakupu świń hodowlanych od 150 zł do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura,
 
3/ wyrównanie ceny sprzedaży świń ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF, nie więcej niż:
  • 2,00 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

  • 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

 
 
W przypadku rekompensat z tytułu niższych cen sprzedaży świń wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w poniższych terminach:
 
1/ od 18 marca do 7 kwietnia 2017 r.
w odniesieniu do świń sprzedanych od  1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.;
 
2/ do 21 maja 2017 r.
w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.;
 
3/ do 21 lipca 2017 r.
w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 maja 2017 r. do  30 czerwca 2017 r.
 
 
Wnioski powinny być składane do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka albo producenta świń.

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1