Konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej

Trwa konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konferencja została zorganizowana w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2017 r.


Konferencja rozpoczęła się wczoraj, a zakończy 26 kwietnia w Rzeszowie.
 
Głównym celem konferencji jest wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie zastosowania  uproszczeń  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Ponadto konferencja umożliwi agencjom płatniczym GV4+3 podzielenie się doświadczeniami w zakresie wdrażania PROW w obecnym okresie finansowania.
 
Uczestnicy konferencji będą dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W konferencji biorą udział:
- prezes ARiMR Dariusz Golec,
- zastępca prezesa ARiMR Maria Fajger,
- przedstawiciele Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii,
- przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Podczas konferencji odbywają się sesje plenarne i warsztaty:
SESJE:
 
1/ KONKURENCYJNOŚĆ / RYNKOWOŚĆ CENY w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (zasady oceny)
 
2/ EFEKT DEADWEIGHT w ramach PROW 2014-2020 (zasady oceny / kontroli)
 
3/ SZTUCZNE TWORZENIE WARUNKÓW do korzystania ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020.
 
WARSZTATY:
 
1/ DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (kontrola wizualizacji / oznakowania projektów) w ramach PROW 2014-2020
 
2/ INNOWACYJNOŚĆ w ramach PROW 2014-2020
 
3/ RAMY WYKONANIA I ZAMKNIĘCIE PROW 2014-2020
 
4/ KONTROLE (optymalizacja) w ramach PROW 2014-202
 
5/ WSPARCIE W RAMACH PROW 2014-2020 DLA MŁODYCH ROLNIKÓW ORAZ NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW w ramach PROW 2014-2020.
 
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1