I spotkanie grupy roboczej

W czwartek 23 marca br w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się I spotkanie międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE.


Grupa robocza do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE została powołana na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, w wyniku ustaleń zawartych w konkluzjach spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię, jakie odbyło się w Warszawie 26 października ub.r., w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
 
W spotkaniu w dn. 23 marca brali udział eksperci z ministerstw rolnictwa: Polski, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.
 
Celem działania grupy roboczej ma być zacieśnienie współpracy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz wypracowywania wspólnych propozycji rozwiązań prawnych, które odzwierciedlałyby interesy państw regionu w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.
 
Jest to szczególnie istotne w kontekście zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską odnośnie zgodności przepisów regulujących obrót ziemią rolną, przyjętych przez poszczególne państwa, z prawem Unii Europejskiej.
 
Podczas spotkania wszyscy obecni byli zgodni co do bezwzględnej potrzeby ochrony ziemi, jako ograniczonego zasobu i najważniejszego środka produkcji żywności, przed spekulacyjnym wykupem.
 
Źródło zdjęcia:

Oceń wpis
średnia ocena: 0.0 ilość głosów: 0