Będą zmiany w uboju gospodarczym?

27 marca br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela, w sprawie zmiany przepisów uboju gospodarczego. 


Zarząd Krajowej Rady Izb na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się o skrócenie wymaganego czasu praktyki i uznanie osób, które wcześniej przeprowadzały ubój gospodarczy, a obecnie nie posiadają wymaganych  kwalifikacji za osoby uprawnione do jego przeprowadzania.
 
Wniosek KRIR wynika z obserwacji praktyki , która pokazuje, iż bardzo mało jest osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, a firmy dokonywujące uboju nie chcą przyjmować praktykantów.
 
Na dzień dzisiejszy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. 2004 nr 205 poz. 2102) - przeprowadzenie uboju gospodarczego może dokonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 
Uboju świń, owiec, kóz w gospodarstwach mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające  kwalifikacje, o których mowa w § 3 ust. 1., czyli „Unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które:
  • Ukończyły 18 lat;
  • Posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
  • Odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.”

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 1