11go marca..

w Polsce obchodzi się Dzień Sołtysa.


Z okazji Dnia Sołtysa, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie mające na celu podkreślenie roli sołtysów na polskiej wsi.
 
A rola jest nie bez znaczenia. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona.
 
Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy.
 
Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych, a do jego obowiązków, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego.
i podsumowania działalności.
 
Święto Sołtysa jest bardzo popularne, tego dnia organizowane są na wsiach różne wydarzeniania, stąd też spotkanie w ministerstwie, które było okazją, aby wyrazić uznanie za codzienną pracę, za godne reprezentowanie mieszkańców, za wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz za wkład w rozwój lokalnych społeczności.
 
Bardzo sobie cenię współpracę z sołtysami. Funkcja ta jest bardzo ważna w konsultacjach działań, które podejmuje resort rolnictwa i całe państwo − powiedział na spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel.
 
Podczas spotkania podjęto również temat bieżącej sytuacji w rolnictwie. Przedstawiciele Kierownictwa resortu podsumowali miniony rok rządów i działania podejmowane na rzecz wsi i sektora rolno-spożywczego.
 
Podczas spotkania odczytany został list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jako dowód uznania codziennej pracy sołtysów:
Sołtys to ktoś kto wzbudza zaufanie. Cieszy się szacunkiem i autorytetem. Ktoś kto zna swoich sąsiadów, rozumie ich punkt widzenia, ich radości i troski, problemy i aspiracje. Z prawdziwym uznaniem witam fakt, że wśród sołtysów jest obecnie tak wiele kobiet. Pań, które codzienną pracę w swoich gospodarstwach oraz sprawowanie odpowiedzialnej funkcji społecznej łączą często  z działalnością w wiejskich organizacjach i stowarzyszeniach. Dzisiaj sołtysi jako bezpośredni reprezentanci swoich wspólnot lokalnych współtworzą odrodzony samorząd terytorialny.
 
źródła cytatów: http://www.minrol.gov.pl/
 

Oceń wpis
średnia ocena: 20.0 ilość głosów: 2